Coronaliv

Välkommen till vår digitala utställning med temat Coronaliv, som du kan se här
under perioden 29 mars – 11 april. Utställningen är ett samarbete mellan
Hässelby-Vällingby Konstklubb (HVK) och Vällingby Folkets Hus.

Sex konstnärer från HVK deltar med sammanlagt 17 verk bestående av akvareller, oljemålningar och fotografier. Är du intresserad
av att köpa något av verken så kontaktar du konstnären direkt. Inga förmedlingar av konsten sker från denna sida.

Klicka gärna på bilderna

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––