Föreläsningar

Föreläsningar för våren!

Under våren kommer vi arrangera flera fina föreläsningar under
rubrikerna: Trygghet, Klimat och Stadsplan/byggnadsvård.

12 Mars – Johan Kuylenstierna, om de senaste trenderna och utmaningarna kopplat till klimatfrågan.

26 Mars – Johanna Sandahl, om EU och miljön.

9 April – Maria Hörnell, om att vårda sitt hus med sunda material.

23 April – Erik Sigge, om bl.a historisk stadsplanering.

7 Maj – Niklas Svensson och Ann-Margarethe Livh talar om förorten, utbyggnad och bostäder.