Föreläsningar

Föreläsningar för våren!

Under våren kommer vi arrangera flera fina föreläsningar under
rubrikerna: Trygghet, Klimat och Stadsplan/byggnadsvård.

Detaljer kommer visas här inom kort.