En digital konstutställning i samarbete
med Vällingby Folkets Hus

Varje månad kommer en medlem i Hässelby Vällingby
Konstklubb att presentera sig och sin konst i en digital
utställning. Nu har turen kommit till Gabi Sara

Första hemland: Syrien, Derik:

Född 1957 Syrien, Derik
1977 – 1982 Akademiska Konsthögskolan, Syrien, Damaskus
1982 – Medlem i Syriens konstförbund
1977 – 1987 Tre stora separata utställningar i Damaskus.
Fem separata utställningar i min by Derik
1982 – 1987 Konstlärare för skolor i Damaskus och Derik

Andra hemland: Sverige, Stockholm:

1987 Invandring till Sverige
1987 – 2003 Många stora separata utställningar.
Deltagit i många grupputställningar
2003 – 2012 Olika separata utställningar och i grupp
2007 Medlem i Irakiska konsförbundet i Sverige.
2011 Medlem i Husby konst & Hantverksförening.
2021 Medlem i Hässelby Vällingby Konstklubb (HVK)

Tredje hemland: Kärleken

Kärlek till Gud, människan, konsten och litteraturen…
Medlem i alla föreningar som kämpar för frihet och människans bästa

Kontaktuppgifter:
Facebook: Gabi sara
E-post: Gabisara2017@hotmail.com
Tel: 070 456 11 83


Höstens början 70 x 50 cm Olja 5000 kr
Min mor plockar vindruvor 60 x 40 cm Olja 3800 kr
Middag i Derik 60 x 40 cm Olja 3500 kr
Den oranga himlen 70 x 50 cm Olja 5000 kr
Barnens teckningar 70 x 50 cm Olja 5000 kr
Av blockritningar 70 x 50 cm Olja 4500 kr
Ensam fågel 60 x 50 cm Olja 3500 kr
Solen kramar vetefältet 55 x 46 cm Akryl 4800 kr
Soluppgång över det gröna 70 x 50 cm Olja 8200 kr