En digital konstutställning i samarbete med Vällingby Folkets Hus

Varje månad presenterar Hässelby Vällingby Konstklubb en medlem och dennes konst i en digital utställning. Nu har turen kommit till Vällingbykonstnären Marketta Ivarsdotter vars gedigna konstnärsskap bottnar i ett långt sökande efter vad som är verkligt och viktigt.
Sin konstnärliga utbildning har Marketta från Konstfacks skulpturlinje från 1984. Efter flera kortare vidareutbildningar har hon arbetat som skulpturlärare på en konstskola ända fram till 2011. Hon är även certifierad bildterapeut och arbetade med individuella terapier under tio års tid. Under flera år var hon även cirkelledare på FU i kreativt måleri. Efter 2011 har hon ställt ut flera gånger både separat och i olika medlems- och samlingsutställningar. Utöver HVK är hon medlem även i Svenska Konstnärernas Förening.

Mina verk är på flera sätt ett försök att laga och återupprätta något som gått förlorat, något bristfälligt, dolt och icke-artikulerbart till en ny helhet.

Jag vill ta ömsint vara på det kvarlämnade, det ofullbordade och skänka det ett nytt liv.  Därför använder ofta rester av gamla arbeten och införlivar dem i nya verk och sammanhang. Jag har en skulptörutbildning och arbetade i början mer med lera, gips, betong och sten. Men sedan en lång tid tillbaka använder jag nästan alltid flera olika material (t.ex. olika sorters papper, gjuten pappersmassa, texter, collage, foto, tryck, texter, textil …).  Innehållet i mina verk består oftast av personliga erfarenheter, existentiella frågeställningar och poetiska associationer. Jag beskriver min egen värld men i det personliga är jag också del av en mycket större värld där jag och betraktaren möts och i bästa fall gemensamt utvidgar vår upplevelse av människovarandet.

Materialmässigt är jag mycket fysisk: gjuter, modellerar, destruerar, bygger upp, blöter, skrynklar, bränner, patinerar… På något sätt sammansmälter det ofta mödosamma praktiska bearbetandet av materia med den växande idémässiga processen. Min strävan är att innehåll och form sammanfaller. Att ett verk blir en helhetsupplevelse med ett flertal olika läsningar. På så sätt är ett bärande verk ett sällsamt och oväntat materialiserat lockbete som kan fördjupa och nyansera vår upplevelse av världen. Inför denna högstämda önskans tröskel skrapar jag uppriktigt och ödmjukt med min fot…

De flesta verk jag visar här är delar av mindre eller större serier (främst  ReWriting , Rum för ett barn och Var är du, Ariel?)

Mera om mig, mina texter, bilder och kontaktuppgifter finns på hemsidan markettaivarsdotter.se

Varmt välkommen att möta mig där.

Utställning

1   Liminal state, blandteknik, 55 x 65 cm, pris 4000 kr
2   Speak low, blandteknik, 30 x 30 cm, 2023, pris 3000 kr
3   Isolation, relief, gjuten pappersmassa, 70 x 80 cm, 2022, pris 6000 kr
4   Utsikter, blandteknik, 60 x 70 cm, 2022, pris 5000 kr
5   Konstnärshuset, Stora Galleriet, 2019
6  Open sky, blandteknik, höjd 92 cm, 2019, pris 6000 kr
7  Ariels klänning, relief, blandteknik, höjd 60 cm, 2019, pris 5000 kr
8  ReWriting, blandteknik, 50 x 60 cm med ram, 2019, pris 4000 kr
9  Krigets fasa, blandteknik, 40 x 50 cm med ram, 2014, pris 4000 kr
10 Moderns drömskhet, blandteknik, 40 x 50 cm med ram, 2014, pris 4000 kr