CORONA

Vi anpassar oss…

OBSERVERA Denna handlingsplan är skriven före de nya
riktlinjer som kom den 29 oktober 2020

Handlingsplan pandemi (covid-19)

Ingen har lämnats oberörd av de senaste månadernas pandemi
som lamslagit världen och lett till restriktioner och nya förhållningssätt. Vällingby Folkets hus har under våren ställt in flera evenemang och möten samt flyttat fram Vårsalongen exempelvis. Nu ser vi ett behov av att kunna fortsätta vara en mötesplats och arbeta för ett stärkt föreningsliv samt erbjuda kulturevenemang och folkbildning. Samtidigt är det viktigt att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens restriktioner och inte bidra till smittspridningen och därför har en handlingsplan tagits fram för att visa hur Vällingby Folkets Hus ska bedriva sin verksamhet under rådande pandemi.

Risker för smittspridning

 1. För många personer samtidigt i våra lokaler gör att det är svårt att hålla avstånd till varandra.
 2. Smitta sprids på dörrhandtag, toaletter och andra ytor som kommer i kontakt med många människor.
 3. Äldre personer och andra med förhöjd risk att drabbas av en svårare form av Covid-19 ombeds isolera sig och kan därför inte ta del av verksamheten i Folkets hus.
 4. Verksamhet i Folkets Hus lokaler eller evenemang arrangerade av Folkets hus signalerar att pandemin är över och bidrar därmed indirekt till en ökad smittspridning. 

Åtgärder

 • Införa en gräns om max 50 personer i våra lokaler samtidigt. Vid större evenemang bör flera entréer finnas så att trängsel vid in- och utgång förebyggs.

Ansvar: Bokningsansvarig ansvarar för att lokalerna hyrs ut så att max 50 personer vistas i lokalerna samtidigt. Verksamhetsledare ansvarar för att max 50 personer bjuds in att närvara samtidigt till publika evenemang och att fler entréer öppnas vid större evenemang.

Tid: Tillsvidare

 • Ställa ut handsprit i varje lokal, samt vid entré, kök och toaletter samt intensifiera städning av allmänna ytor. Städrutiner ska ses över samt rutiner vid catering. 

Ansvar: Verksamhetsledare ansvarar för att handsprit ställs ut, städning utförs och att rutiner för städning och catering ses över.

Tid: Tillsvidare

 • Särskild hänsyn och flexibilitet för föreningar med äldre målgrupp med målet att möjliggöra att hyra större lokaler utan att behöva möta andra föreningar. Evenemang och möten möjliggörs att delta i digitalt. Se över möjliga licenser för digitala mötesrum som vi kan erbjuda föreningar.
  Ansvar: Bokningsansvarig och verksamhetsledare på Folkets Hus.

Tid: Tillsvidare

 • Handlingsplan och information om pandemin mejlas ut till alla medlemsföreningar och information sätts upp i lokaler samt ska finnas med i alla utskick och evenemangsbeskrivningar från Vällingby Folkets Hus. Skyltar ska också ses över och uppdateras efterhand.

Ansvar: Verksamhetsledare ser till att information finns fysiskt i Folkets Hus lokaler samt att information står med på alla evenemangsinbjudningar och utskick. Ordförande ansvarar för att information sprids till föreningar.

Tid: Tillsvidare. Kontakt med föreningar tas i oktober och november.

 • Vällingby Folkets Hus ska löpande göra egna analyser av läget och hur våra möten och evenemang fungerar ur smittskyddssynpunkt. Verksamheten ska också vara uppdaterad om rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och löpande anpassa handlingsplan och förhållningsregler till dessa.

Ansvar: Styrelsen och verksamhetsledare

Tid: Tillsvidare

Risker för smittspridning

 1. För många personer samtidigt i våra lokaler gör att det är svårt att hålla avstånd till varandra.
 2. Smitta sprids på dörrhandtag, toaletter och andra ytor som kommer i kontakt med många människor.
 3. Äldre personer och andra med förhöjd risk att drabbas av en svårare form av Covid-19 ombeds isolera sig och kan därför inte ta del av verksamheten i Folkets hus.
 4. Verksamhet i Folkets Hus lokaler eller evenemang arrangerade av Folkets hus signalerar att pandemin är över och bidrar därmed indirekt till en ökad smittspridning.

Åtgärder

 • Införa en gräns om max 50 personer i våra lokaler samtidigt. Vid större evenemang bör flera entréer finnas så att trängsel vid in- och utgång förebyggs.

Ansvar: Bokningsansvarig ansvarar för att lokalerna hyrs ut så att max 50 personer vistas i lokalerna samtidigt. Verksamhetsledare ansvarar för att max 50 personer bjuds in att närvara samtidigt till publika evenemang och att fler entréer öppnas vid större evenemang.

Tid: Tillsvidare

 • Ställa ut handsprit i varje lokal, samt vid entré, kök och toaletter samt intensifiera städning av allmänna ytor. Städrutiner ska ses över samt rutiner vid catering.

Ansvar: Verksamhetsledare ansvarar för att handsprit ställs ut, städning utförs och att rutiner för städning och catering ses över.

Tid: Tillsvidare

 • Särskild hänsyn och flexibilitet för föreningar med äldre målgrupp med målet att möjliggöra att hyra större lokaler utan att behöva möta andra föreningar. Evenemang och möten möjliggörs att delta i digitalt. Se över möjliga licenser för digitala mötesrum som vi kan erbjuda föreningar.
  Ansvar: Bokningsansvarig och verksamhetsledare på Folkets Hus.

Tid: Tillsvidare

 • Handlingsplan och information om pandemin mejlas ut till alla medlemsföreningar och information sätts upp i lokaler samt ska finnas med i alla utskick och evenemangsbeskrivningar från Vällingby Folkets Hus. Skyltar ska också ses över och uppdateras efterhand.

Ansvar: Verksamhetsledare ser till att information finns fysiskt i Folkets Hus lokaler samt att information står med på alla evenemangsinbjudningar och utskick. Ordförande ansvarar för att information sprids till föreningar.

Tid: Tillsvidare. Kontakt med föreningar tas i oktober och november.

 • Vällingby Folkets Hus ska löpande göra egna analyser av läget och hur våra möten och evenemang fungerar ur smittskyddssynpunkt. Verksamheten ska också vara uppdaterad om rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och löpande anpassa handlingsplan och förhållningsregler till dessa.

Ansvar: Styrelsen och verksamhetsledare

Tid: Tillsvidare