Gabi Sara

Gabi Sara

Första hemland: Syrien, Derik

Född 1957 Syrien, Derik
1977 – 1982 Akademiska Konsthögskolan, Syrien, Damaskus
1982 – Medlem i Syriens konstförbund
1977 – 1987 Tre stora separata utställningar i Damaskus.
Fem separata utställningar i min by Derik
1982 – 1987 Konstlärare för skolor i Damaskus och Derik

Andra hemland: Sverige, Stockholm

1987 Invandring till Sverige
1987 – 2003 Många stora separata utställningar.
Deltagit i många grupputställningar
2003 – 2012 Olika separata utställningar och i grupp
2007 Medlem i Irakiska konsförbundet i Sverige.
2011 Medlem i Husby konst & Hantverksförening.
2021 Medlem i Hässelby Vällingby Konstklubb (HVK)

Tredje hemland: Kärleken

Kärlek till Gud, människan, konsten och litteraturen…
Medlem i alla föreningar som kämpar för frihet och människans bästa.

Kontaktuppgifter
Facebook: https://www.facebook.com/gabi.sara.90
E-post: gabisara2017@hotmail.com
Tel: 070 456 11 83