Prislista

Antal pers Icke medlem medlem
  pris pris
Rum 1 – kväll -helg 20 348 313
Rum 1 -dag kl 8-17 20 313 270
       
Rum 2 – kväll -helg 25 378 306
Rum 2 -dag kl 8-17 25 340 306
       
Rum 3 – kväll -helg 10 180 120
Rum 3 -dag kl 8-17 10 120 120
       
Lobby- kväll –helg 50 378 306
Lobby -dag kl 8-17 50 340 306
       
Pelarsalen – kväll -helg 90 630 420
Pelarsalen dag kl 8-17 90 567 420
       
Sal C – kväll –helg 40 630 420
Sal C -dag kl 8-17 40 567 420
Förrådshyra per M2    
Konstutställ. Vecka 1 1.020 kr    
Konstutställ. Vecka 2 720 kr    
Festlokal Pelar S 1020 KR