Medlemskap

Hur blir man medlem i Vällingby Folkets Hus?

Man lämnar in en ansökan som kan fås på föreningens kansli. Därefter skall det
vara ett styrelsemöte som skall godkänna alla medlemmar. Medlemsavgiften betalas
in och så är man medlem.

Vem kan bli medlem i Folkets Hus?

Vi har två olika slags medlemmar, dels enskilda medlemmar vilket innebär att
du själv kan bli medlem i vår förening. Då betalar du 100 kr/år och blir inbjuden
till medlemsmöten och årsmöten. Man skulle kunna säga att detta är ett slags
stödmedlemsskap.

Sedan kan man också bli medlem genom sin förening. Detta förutsätter att
föreningen är en ideell förening som sympatiserar med vår värdegrund och skriver
under på våra stadgar. En ideell förening är en förening som inte drivs, först och
främst, av vinstintresse, utan av medlemmarnas gemensamma andra intressen.
Till skillnad från t ex ”Ekonomiska föreningar”, Företag etc.

Medlemsföreningar betalar 400 kr/år och medlemskapet gäller för kalenderår.
Detta renderar rösträtt på årsstämma samt en viss medlemsrabatt vid hyra av lokal.