Hässelby Vällingby Konstklubb

HVK bildades den 25 november 1966 och har under årens lopp haft mellan 200 och 300
med­lemmar från Västerort, däribland ett
stort antal verksamma konst­närer.

Vi strävar att vidga våra vyer, att se det nya i konsten, att inspirera
våra medlemmar genom ateljebe­sök hos kända och okända
konst­närer och konsthantverkare.
Vi vill också inspirera genom be­sök med visningar på olika
institu­tioner och företag, såsom exem­pelvis Konserthuset,
samt våra år­ligen återkommande konstresor inom Sverige,
men också till grannländerna. Vi vill söka upp konsten och
konstnärer på alla plan och vara öppna för konsten med alla
sin­nen. Vi vill stärka kontakten mellan konstnären och
konstnärens publik.

HVK gör årligen en konst- och kulturresa med buss och besö­ker
konstnärer, konsthantverka­re, muséer och andra intressan­ta områden.
Året avslutas med konstutlott­ningen av under året inköpta konstverk.
HVK:s vision är att fortsätta söka upp konsten och konstnä­rerna och
vara öppna för konstupplevelser på alla plan och med alla sinnen.
Vi tror att det är viktigt för oss alla. Kons­ten är en frizon i samhället.

Med det nya samarbetet med Väl­lingby Folkets Hus strävar vi efter att kunna
förverkliga mycket av vår målsättning, genom att vi nu återigen har fått möjlighet
att göra utställningar för och med våra medlemmar. Med det nya samar­betet vill
vi se en renässans i konstvärlden, inte bara i Hässelby och Vällingby utan
i hela Västerort.
Vi brukar ha en klubbafton på vå­ren och en på hösten, ofta med ett
intressant föredrag om konst. Klubben ordnar också guidade visningar på
olika institutioner och företag, dit man som privatperson sällan kommer.
Dessutom ordnar vi utställningar i egen regi i Vällingby Folkets Hus för
egna medlemmar 4 till 5 gång­er per år.

Låter det intressant? Vi hoppas på att du vill bli medlem! Kontakta gär­na klubbens
ordförande. Birgit Bennetter 070-771 65 94 eller birgit.bennetter@bennetter.se

Medlemsavgiften är 250 kr/person/är som betalas till plusgiro 40 57 35 – 2.

Styrelsen
Ordförande: Birgit Bennetter
Vice ordförande: Ewa Rönnberg
Sekreterare: Ingrid Howard
Kassör: Gudrun Willms
Ledamöter: Simona Canaan, Orsi Mild, Zaria Zardasht, Åsa Holmin-Persson,
Suppleanter: Gun Andersson, Mats Sandelin
Adjungerad: Olle Magnfors
Revisor: Åke Axelsson Revisorsuppleant: Lisbeth Thörnblom