Hässelby Vällingby Konstklubb

HVK bildades den 25 november 1966 och har genom åren haft mellan 200 och 300 medlemmar i huvudsak från Västerort. Däribland ett stort antal verksamma konstnärer. Vi strävar efter att vidga våra vyer och se det nya i konsten. Att inspirera våra medlemmar genom ateljébesök hos kända och okända konstnärer och konsthantverkare.

Vi vill söka upp konsten och konstnärer på alla plan och låta konsten ta oss med på en själslig resa. Vi vill stärka kontakten mellan konstnären och betraktaren.

I vårt samarbete med Vällingby Folkets Hus har vi möjlighet att kunna förverkliga mycket av vår målsättning, genom att göra utställningar för och med våra medlemmar.

Vi samarbetar även med Vällingby Folkets Hus gällande
den årliga höstutställningen ”Vår Salong”.
Utställningen som redan blivit en klassiker.Vi brukar ha en klubbafton på våren och en på hösten, ofta med ett intressant föredrag om konst.
Klubben ordnar också guidade visningar på olika institutioner och företag, dit man som privatperson sällan kommer.
Dessutom deltar klubben och dess konstnärer i flera olika kulturevenemang i Västerort.

Året avslutas med konstutlottningen av under året inköpta konstverk. Vi har talat om att starta en sektion som fokuserar på det stora intresse för fotografiet som dykt upp tack vare att snart sagt alla går omkring med en habil kamera i fickan.
Skulle detta vara något du har specialkunskap om är vi såklart tacksamma om du skulle ha möjlighet att ägna tid åt att bygga upp detta med oss.

HVK:s vision är att fortsätta söka upp konsten och konstnärerna och vara öppna för konstupplevelser på alla plan och med alla sinnen. Vi tror att det är viktigt för oss alla. Konsten är en frizon i samhället.


Månadens konstnär

HVK presenterar varje månad en ny konstnär från klubben digitalt. På Vällingby Folkets Hus hemsida kan du klicka dig in på inte bara denna månads konstnär utan även på tidigare månaders. Ett populärt resmål i cyberrymden.

Låter det intressant?
Vill du också bli medlem i Hässelby-Vällingby Konstklubb? Medlemsavgiften är 250 kr per person och betalas till plusgirokonto 40 57 35-2.
Ange namn, adress och mailadress. Du kan också kontakta vår medlemsansvarige Birgit Bennetter på 070 771 65 94
birgit.bennetter@bennetter.se

HVK finns också på:
Facebook: HVK Hässelby Vällingby Konstklubb
Instagram: hasselbyvallingbykonstklubb